Hjemme økonomi for dummies.

 

8. beregninger.

 

  

 

    Gå til  / klik E5.

 

skriv "=hvis(c5=1;d5;0)

betyder at hvis det der står i C5 er lig med 1 så skal du skrive det der står i D5, ellers er det 0.

 

Nu er det sådan at vi ikke kan kopiere felterne direkte, men er nød til at fastholde kolonnen C. det gøres Sådan:

skriv "=hvis($c5=1;d5;0)

betyder at hvis det der står i $C5 er lig med 1 så skal du skrive det der står i D5, ellers er det 0.

 

Hvis vi ønsker at fastholde en kolonne, så skriver vi bare $ før tallet i formlen.

 

Men for at undgå at teste for alle de kombinationer der findes, bruger vi ordren forskyd.

 

for at kunne skrive alle andre beløb ind i typekolonnen, så skal vi teste for det med :

 

=hvis($C5 >100; $C5 ; FORSKYD KOLONNEN )

 

Der beregnes 12 måneder frem derfor er vi nødt til at gå til P5 (1-1-2008)  og skrive denne formel.

 

=HVIS($C5>100;$C5;HVIS(OG($C5<13;$C5>0);FORSKYDNING(P5;0;-$C5);HVIS($C5=13;MIDDEL(D5:O5);0)))

 

Ordren "forskyder et felt - (rækker) ; - (kolonner) Her bruges den til at se et antal måneder tilbage.

 

Ordren MIDDEL beregner gennemsnittet af felterne mellem D5 og O5.

 

lav baggrunds farven i P5 om til grå, og kopier dette felt ned til P41.

kopier derefter hele den markerede kolonne helt ud til højre.

 

så mangler vi ikke ret meget.

 

Gå til D42 og skriv =sum(D5:D36)

 

kopier Celle D42 videre helt ud til højre.

 

gå til D43 og skriv =SUM(D37:D41)

 

kopier Celle D43 videre helt ud til højre.

 

skriv SALDO i B45.

 

klik på celle E45 skriv = (klik i E43, skriv - og klik i E42, skriv + og klik i D45 )

så er det lettere og der står så : =E43-E42+D45

 

kopier også dette felt helt ud til højre.